TROBILA

Učitelj: TURINEK Blaž Učitelj POZAVNE: ŠRIMPF Miha Oddelek obstaja od ustanovitve šole; teh letih se je močno razvil in do danes ustvaril kar nekaj glasbenikov, ki so prisotni v slovenskem glasbenem prostoru. Martin Šmon se redno udeležuje regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj, in je tudi sam član žirije le teh.  Na glasbeni šoli se poučuje […]

PIHALA

Učitelj KLJUNASTE FLAVTE, KLARINETA in SAKSOFONA: ISAK Matjaž Učiteljica FLAVTE: LAVRINŠEK Sonja Učitelj KLJUNASTE FLAVTE, KLARINETA in SAKSOFONA: REPNIK Mitja   Učni program pihal traja skupaj osem let in je sestavljen iz dveh stopenj. Nižje, ki traja šest let in višje, ki traja dodatni dve leti. V svojem pedagoškem delu poskušamo otrokom približati pihala kot […]

GODALA

Učiteljici VIOLINE: DIMITRIJEVIČ Jerica, GROŠELJ BRICMAN Nina Učiteljica VIOLONČELA: ČAS Ana Učitelj KONTRABASA: LAPAJNE Jani   Učenci nastopajo na javnih nastopih v Glasbeni  in Osnovni šoli ter raznih nastopih v kraju (za razna društva, potrebe občine…). Učitelji nastopajo skupaj z učenci v komornih skupinah, orkestrih in pa v profesionalnih skupinah. Da bi njihovo delo še bolje potekalo […]

KITARA

Učitelji: VERČNIK Mojca   Število učencev se vsako leto izjemno povečuje. Na številnih regijskih in državnih tekmovanjih so prejeli veliko nagrad. Učenci skupaj z učitelji redno nastopajo doma in v tujini ter so redni udeleženci na vseh pomembnih prireditvah Mestne občine Slovenj Gradec.

KLAVIR

Učitelj/ice: ĐUKANOVIĆ – KABIL Amra, FRIDRIH Veronika, KASTRATOVIK Maja in PUŠNIK Jan   Oddelek klavirja je vsa leta vodilni po številu učencev in je tudi eden izmed najstarejših na glasbeni šoli. Nastopajo na vseh nastopih, ki jih organizira šola in izven. Učenci se redno udeležujejo regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj (klavir solo in klavirski duo). Prejeli so […]

KLAVIRSKA HARMONIKA

Učitelja: KAŠNIK Branka, POPIČ Suzana   Nekaj nekdanjih učencev redno hodi na tekmovanja in dosegajo tudi zlata priznanja, nekaj pa je tudi takšnih, ki so naredili po končanem šolanju svoje skupine in uspešno muzicirajo na Koroškem in širše.

PLESNA PRIPRAVNICA

Učitelj: CONSTANTIN MARIN Gabriel   Pomen plesne pripravnice je v: odkrivanju in razvijanju plesne nadarjenosti; sooblikovanju osebnosti; načrtnem izboljševanju plesne izobraženosti; omogočanju osebnega razvoja v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja. Pouk poteka 2x tedensko po 45 minut.

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA

Učiteljica: ŠMON Vlasta   V predšolski glasbeni vzgoji na primeren način oziroma v skladu z metodiko, ki je predvidena za to stopnjo, seznanjamo učence z osnovnimi elementi glasbene umetnosti. Pri tem razvijamo enostavne interpretativne pa tudi perceptivne sposobnosti. Pouk poteka 1x tedensko po 45 minut.

SOLFEGGIO

Učiteljica: MORI Vanja   Solfeggio z glasbenoteoretičnimi znanji s kompleksnimi glasbenimi dejavnostmi spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Učence uvaja v razumevanje glasbenega zapisa v reproduktivni in produktivni smeri. Načrtovan je skladno z učenčevimi kronološkimi in glasbeno razvojnimi zakonitostmi v starosti od trinajst do petnajst let. Pouk je skupinski, zato vključuje vse […]

NAUK O GLASBI

Učitelji: MORI Vanja, POPIČ Suzana in ŠRIMPF Miha   Nauk o glasbi (NGL) se izvaja enkrat tedensko; učna ura traja 45 oziroma 60 minut. Obvezen za vse učence in se izvaja po šestletnem programu. Razred se formira, če je 12 učencev (+/- 5 uč.). Izredno nadarjene učence bomo  poklicno usmerjali v študij na glasbene gimnazije. […]

Skoči do osrednje vsebine