Individualni pouk

Instrument

TROBILA

TROBILA

Učitelj: TURINEK Blaž

Učitelj POZAVNE: ŠRIMPF Miha

Oddelek obstaja od ustanovitve šole; teh letih se je močno razvil in do danes ustvaril kar nekaj glasbenikov, ki so prisotni v slovenskem glasbenem prostoru.

Martin Šmon se redno udeležuje regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj, in je tudi sam član žirije le teh.  Na glasbeni šoli se poučuje cela paleta trobil (trobenta, rog, pozavna, bariton (evfonij) in tuba). Učenci sodelujejo v komornih skupinah, šolskem orkestru, redno pa se vključujejo v Pihalni orkester Slovenj Gradec. Ta se je tudi z našim sodelovanjem močno okrepil in kvaliteto igranja dvignil na najvišjo raven.

PIHALA

PIHALA

Učitelj KLJUNASTE FLAVTE, KLARINETA in SAKSOFONA: ISAK Matjaž

Učiteljica FLAVTE: LAVRINŠEK Sonja

Učitelj KLJUNASTE FLAVTE, KLARINETA in SAKSOFONA: REPNIK Mitja

 

Učni program pihal traja skupaj osem let in je sestavljen iz dveh stopenj. Nižje, ki traja šest let in višje, ki traja dodatni dve leti. V svojem pedagoškem delu poskušamo otrokom približati pihala kot instrument z neizmernimi izraznimi zmožnostmi. Z učenci redno nastopamo na številnih javnih nastopih v okviru Glasbene šole in drugih javnih prireditvah. Redno nastopamo s komornimi skupinami, predvsem tam kjer nimamo možnosti klavirske spremljave. Učitelji redno nastopamo skupaj z učenci. Učenci višjih razredov sodelujejo v šolskem pihalnem orkestru, nekateri pa še v Pihalnem orkestru Slovenj Gradec. Vsako leto se število učencev spreminja.

Profesorji se redno izobražujejo na seminarjih za klarinet in flavto, ki jih vodijo mednarodno uveljavljeni glasbeniki. Veliko učencev, ki zaključi šolanje na nižji stopnji, pa seveda nadgrajuje svoje znanje v pihalnem orkestru Slovenj Gradec in različnih glasbenih skupinah.

GODALA

GODALA

Učiteljici VIOLINE: DIMITRIJEVIČ Jerica, GROŠELJ BRICMAN Nina

Učiteljica VIOLONČELA: ČAS Ana

Učitelj KONTRABASA: LAPAJNE Jani

 

Učenci nastopajo na javnih nastopih v Glasbeni  in Osnovni šoli ter raznih nastopih v kraju (za razna društva, potrebe občine…). Učitelji nastopajo skupaj z učenci v komornih skupinah, orkestrih in pa v profesionalnih skupinah. Da bi njihovo delo še bolje potekalo se redno udeležujejo seminarjev za učitelje v okviru šole in zasebno. Cilj učiteljev je, da bi učenci dobro spoznali in vzljubili glasbo in inštrumente. Ogledalo učitelja je zadovoljen in vesel učenec. Učencev, ki  radi obiskujejo orkestre in komorne skupine tudi po končanem glasbenem izobraževanju ni malo. Na njih smo posebej ponosni in hvaležni, da pomagajo mlajšim generacijam. Nekatere je glasba osvojila in nadaljujejo glasbeno šolanje v srednji šoli ali konzervatoriju.

KLAVIR

KLAVIR

Učitelj/ice: ĐUKANOVIĆ – KABIL Amra, FRIDRIH Veronika, KASTRATOVIK Maja in PUŠNIK Jan

 

Oddelek klavirja je vsa leta vodilni po številu učencev in je tudi eden izmed najstarejših na glasbeni šoli. Nastopajo na vseh nastopih, ki jih organizira šola in izven. Učenci se redno udeležujejo regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj (klavir solo in klavirski duo). Prejeli so številne zlate plakete in nagrade.

Poleg pedagoškega dela so učiteljice aktivne kot članice žirij na tekmovanjih. Vsaka po svojih najboljših močeh prispeva k razvoju oddelka klavirja tudi z solističnim nastopanjem in korepetiranjem učencev na glasbeni šoli.

KLAVIRSKA HARMONIKA

KLAVIRSKA HARMONIKA

Učitelja: KAŠNIK Branka, POPIČ Suzana

 

Nekaj nekdanjih učencev redno hodi na tekmovanja in dosegajo tudi zlata priznanja, nekaj pa je tudi takšnih, ki so naredili po končanem šolanju svoje skupine in uspešno muzicirajo na Koroškem in širše.

DIATONIČNA HARMONIKA

DIATONIČNA HARMONIKA

Učitelj: JUHART Martin

 

Program diatonične harmonike se na glasbeni šoli izvaja že 15 let. Učenci redno sodelujejo na mednarodnih tekmovanjih in dosegajo vrhunske rezultate. Nekaj pa je tudi takšnih, ki so naredili po končanem šolanju svoje skupine in uspešno muzicirajo na Koroškem in širše.

CITRE

CITRE

Učiteljica: KSENEMAN Tina

Učenci najpogosteje nastopajo solistično, v duetu ali pa v komornih skupinah, kot so trio ali kvartet. Nastopajo tako na nastopih v glasbeni šoli, kot tudi na raznih občinskih prireditvah in  razstavah.

V teh letih so učenci nastopali na nastopih , kot so revije Koroških glasbenih šol ali pa srečanje glasbenih šol SV Slovenije v Mariboru. V goste pa so jih povabile glasbene šole Ljutomer, Ilirska Bistrica. Vabljeni smo bili tudi v Italijo – Trst, Gorico.

HARFA

HARFA

Učiteljica: KOŽUH LEŠNIK Anja

Oddelek harfe deluje od leta 2007 in je edini na Koroškem. Otroci pričnejo s poukom na majhnih, keltskih harfah in postopoma prehajajo na večje, pedalne harfe. Učenci s svojim angelskih instrumentom popestrijo javne nastope in različne prireditve v občini.

Eden najodmevnejših projektov je bil božični koncert Rajske strune decembra 2010.

KITARA

KITARA

Učitelji: DIMITRIJEVIĆ Miloš, VERČNIK Mojca

 

Število učencev se vsako leto izjemno povečuje.

Na številnih regijskih in državnih tekmovanjih so prejeli veliko nagrad. Učenci skupaj z učitelji redno nastopajo doma in v tujini ter so redni udeleženci na vseh pomembnih prireditvah Mestne občine Slovenj Gradec.

PETJE

PETJE

Učiteljica: RENER Pia

 

K pouku petja vpisujemo učence praviloma po dopolnjenem 16. letu starosti, ko je mutacija večinoma že zaključena. Na urah petja se ukvarjamo s pravilnim dihanjem, postopnim razvijanjem opernega nastavka, razločno artikulacijo besedil, primernim obnašanjem na odru in interpretacijo pesmi. Naše delo vključuje predvsem različne vokalize, stare italijanske arije, nemške klasične pesmi in slovenske samospeve ob spremljavi klavirja.

Nižja stopnja petja traja štiri leta, najuspešnejši pevci pa imajo možnost še dve leti izobraževanja na višji stopnji, kasneje pa lahko nadaljujejo s študijem solopetja na srednjih glasbenih šolah, konservatorijih in akademijah doma in v tujini. Redno pripravljamo razredne nastope, se udeležujemo nastopov glasbene šole in drugih prireditev v občini.

TOLKALA

TOLKALA

Učiteljica: KRČ Urban

 

Tolkala so ena najbolj zanimivih, zagotovo pa najbolj raznolika skupina glasbenih inštrumentov. Poučujejo se vse vrste tolkal, zato se jih enostavno ne moremo naveličati. Igrati pričnemo na mali boben, ksilofon in komplet bobnov, vsako leto pa tem tolkalom dodamo še pouk ostalih tolkal kot so ksilofonova starejša sestra marimba, bratranec vibrafon, timpani ter tolkala, ki se uporabljajo v orkestru – veliki boben, ropotulje, činele, zvonci, leseni bloki, tamburin, konge in bongosi. Učenci preko igranja tolkal zelo dobro razvijajo posluh ter ritmične in motorične sposobnosti. Do sedaj je Glasbena šola Slovenj Gradec vzgojila zelo veliko odličnih tolkalcev, ki so svoje znanje potrdili tudi na raznih tekmovanjih, imajo svoje glasbene skupine, igrajo v Pihalnem orkestru Slovenj Gradec, nekateri izmed teh pa šolanje nadaljujejo tudi na srednji stopnji.

HARMONIKARSKI ORKESTER

HARMONIKARSKI ORKESTER

Dirigent: ŠVAB Andrej

 

Na glasbeni šoli deluje že več kot 20 let. Izvajamo program starih mojstrov in popularne glasbe. Orkester obiskujejo učenci od 4. razreda naprej. Vsako leto prirejamo za svoje zveste poslušalce letni koncert v okviru glasbene šole. Zelo smo veseli tudi, da se v orkester vračajo učenci, ki so glasbeno šolo že zaključili. Trudimo se, da bi z našim muziciranjem bili všeč najrazličnejši publiki in igrali še naprej z takšnim zanosom kot doslej.

GODALNI ORKESTER

GODALNI ORKESTER

Dirigentka: GROŠELJ BRICMAN Nina

 

Orkester šteje 25 učencev. Uspešno in neprekinjeno deluje že več let.

Branko Čepin je uvedel sodelovanja in skupna muziciranja  z drugimi orkestri (godalni orkester ZUŠ iz Češkega Krumlova). V času sodelovanj je orkester veliko nastopal v Sloveniji, na Češkem, Madžarskem in v različnih krajih po Sloveniji. Najuspešnejši nastopi  so bili v okviru EPK 2012, ter snemanje CD plošče. Orkester je prejel tudi občinsko Bernekerjevo plaketo občine Slovenj Gradec.

PIHALNI ORKESTER

PIHALNI ORKESTER

DIRIGENT: ŠRIMPF Miha

 

Šolski pihalni orkester neprekinjeno deluje zadnjih 15 let. V starejšem obdobju so delovali mešani orkestri (salonski, trobilno-godalno-harmonikarski orkester). Orkestru pomagajo tudi učitelji pihal in trobil, in mu dajejo dodaten, kvaliteten zven. Če je le možno sodelujejo pri kakšnem projektu in vsako leto z godalnim orkestrom prirejajo letni koncert. Posneli so tudi svojo prvo zgoščenko. Orkester se  udeležuje revij šolskih pihalnih orkestrov v Velenju in Trbovljah. Redno nastopajo tudi na produkcijah in drugih prireditvah v domačem kraju.

SIMFONIČNI ORKESTER

SIMFONIČNI ORKESTER

Dirigent: ŠRIMPF Miha

KITARSKI ORKESTER

KITARSKI ORKESTER

Mentor: VERČNIK Mojca

 

Mali kitarski orkester  nastopa na oddelčnih in ostalih nastopih pod okriljem glasbene šole (redni program).

Veliki kitarski orkester  sestavljajo bivši učenci Glasbene šole in ljubitelji klasične kitare.

Big band GŠ SG

Big band GŠ SG

Dirigent: REPNIK Mitja

 

Big band GŠ SG deluje že peto leto, redno nastopajo na šolskih zaključnih nastopih in so vpeti v kulturni utrip mestne občine Slovenj Gradec.

Nadstandardni program

KITARA

KITARA

Učitelji: VERČNIK Mojca

 

Število učencev se vsako leto izjemno povečuje.

Na številnih regijskih in državnih tekmovanjih so prejeli veliko nagrad. Učenci skupaj z učitelji redno nastopajo doma in v tujini ter so redni udeleženci na vseh pomembnih prireditvah Mestne občine Slovenj Gradec.

TOLKALA

TOLKALA

Učitelj: LIKAR Aljaž

 

Tolkala so ena najbolj zanimivih, zagotovo pa najbolj raznolika skupina glasbenih inštrumentov. Poučujejo se vse vrste tolkal, zato se jih enostavno ne moremo naveličati. Igrati pričnemo na mali boben, ksilofon in komplet bobnov, vsako leto pa tem tolkalom dodamo še pouk ostalih tolkal kot so ksilofonova starejša sestra marimba, bratranec vibrafon, timpani ter tolkala, ki se uporabljajo v orkestru – veliki boben, ropotulje, činele, zvonci, leseni bloki, tamburin, konge in bongosi. Učenci preko igranja tolkal zelo dobro razvijajo posluh ter ritmične in motorične sposobnosti. Do sedaj je Glasbena šola Slovenj Gradec vzgojila zelo veliko odličnih tolkalcev, ki so svoje znanje potrdili tudi na raznih tekmovanjih, imajo svoje glasbene skupine, igrajo v Pihalnem orkestru Slovenj Gradec, nekateri izmed teh pa šolanje nadaljujejo tudi na srednji stopnji.

PETJE

PETJE

Učiteljica: RENER Pia

 

K pouku petja vpisujemo učence praviloma po dopolnjenem 16. letu starosti, ko je mutacija večinoma že zaključena. Na urah petja se ukvarjamo s pravilnim dihanjem, postopnim razvijanjem opernega nastavka, razločno artikulacijo besedil, primernim obnašanjem na odru in interpretacijo pesmi. Naše delo vključuje predvsem različne vokalize, stare italijanske arije, nemške klasične pesmi in slovenske samospeve ob spremljavi klavirja.

Nižja stopnja petja traja štiri leta, najuspešnejši pevci pa imajo možnost še dve leti izobraževanja na višji stopnji, kasneje pa lahko nadaljujejo s študijem solopetja na srednjih glasbenih šolah, konservatorijih in akademijah doma in v tujini. Redno pripravljamo razredne nastope, se udeležujemo nastopov glasbene šole in drugih prireditev v občini.

Skoči do osrednje vsebine