Skupinski pouk

PLESNA PRIPRAVNICA

PLESNA PRIPRAVNICA

Učitelj: CONSTANTIN MARIN Gabriel

 

Pomen plesne pripravnice je v:

 • odkrivanju in razvijanju plesne nadarjenosti;
 • sooblikovanju osebnosti;
 • načrtnem izboljševanju plesne izobraženosti;
 • omogočanju osebnega razvoja v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja.

Pouk poteka 2x tedensko po 45 minut.

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA

Učiteljica: ŠMON Vlasta

 

V predšolski glasbeni vzgoji na primeren način oziroma v skladu z metodiko, ki je predvidena za to stopnjo, seznanjamo učence z osnovnimi elementi glasbene umetnosti. Pri tem razvijamo enostavne interpretativne pa tudi perceptivne sposobnosti.

Pouk poteka 1x tedensko po 45 minut.

SOLFEGGIO

SOLFEGGIO

Učiteljica: MORI Vanja

 

Solfeggio z glasbenoteoretičnimi znanji s kompleksnimi glasbenimi dejavnostmi spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Učence uvaja v razumevanje glasbenega zapisa v reproduktivni in produktivni smeri. Načrtovan je skladno z učenčevimi kronološkimi in glasbeno razvojnimi zakonitostmi v starosti od trinajst do petnajst let. Pouk je skupinski, zato vključuje vse elemente socializacije, z glasbenega vidika pa terja prilagajanje lastne muzikalnosti skupinskemu delu.

NAUK O GLASBI

NAUK O GLASBI

Učitelji: MORI Vanja, POPIČ Suzana in ŠRIMPF Miha

 

Nauk o glasbi (NGL) se izvaja enkrat tedensko; učna ura traja 45 oziroma 60 minut. Obvezen za vse učence in se izvaja po šestletnem programu. Razred se formira, če je 12 učencev (+/- 5 uč.). Izredno nadarjene učence bomo  poklicno usmerjali v študij na glasbene gimnazije. Po končanem programu nauka o glasbi lahko učenci obiskujejo predmet solfeggia.

Nauk o glasbi s kompleksnimi dejavnostmi spodbuja razvoj glasbena posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Učence uvaja v razumevanje glasbenega zapisa v reproduktivni in produktivni smeri. Načrtovan je v skladu z otrokovimi kronološkimi in glasbeno-razvojnimi zakonitostmi. Pouk je skupinski, zato vključuje vse elemente socializacije, z glasbenega vidika pa terja prilagajanje lastne muzikalnosti po skupinskemu delu.

GLASBENA PRIPRAVNICA

GLASBENA PRIPRAVNICA

Učiteljica: MORI Vanja

 

Glasbena pripravnica šestletnemu otroku omogoča intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do glasbene vzgoje. Učence seznanjamo z osnovami glasbene pismenosti ter jih usmerjamo v posameznikom najprimernejše instrumente.  Učenci se po zaključku programa vključijo v program glasbe na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa.

Pouk poteka 1x tedensko po 60 minut.

BALET

BALET

Učitelj: CONSTANTIN MARIN Gabriel (aktivni baletnik v SNG Maribor)

 

Program se je uvedel oktobra 2013.

Pouk poteka 2x tedensko po 45 minut.

Pomen programa je v:

 • prebujanju interesa ter ljubezni do baleta;
 • obvladovanju telesa;
 • spoznavanju in utrjevanju tehnike;
 • obvladovanju prostora;
 • oblikovanju izrazne moči;
 • ustvarjanju, prepoznavanju plesnih in glasbenih sestavin;
 • spoznavanju plesnega izrazoslovja.
Skoči do osrednje vsebine