POVEZOVANJE IN SODELOVANJE Z OKOLJEM

Prihajajoči dogodki

Koledar

Glasbena šola Slovenj Gradec je najtesneje povezana z javnimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi v kraju in bližnji okolici. V naših letnih delovnih načrtih oblikujemo in skozi šolsko leto realiziramo številne oblike sodelovanja z Vzgojno varstvenim zavodom, osnovnimi šolami, srednjimi šolami in drugimi javnimi zavodi, Kulturnim domomJSKD (javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti) oziroma ZKD (zveza kulturnih društev) in drugimi društvi. Z najrazličnejšimi nastopi, tako solističnimi, kot skupinskimi, sodelujemo v skupnih projektih obeh občin ustanoviteljic (mestna občina Slovenj Gradec ter občina Mislinja). Nastopi učencev in učiteljev so redna zunanja oblika naših stikov in sodelovanj ob določenih priložnostih v relativno zelo živahnem kulturnem utripu Mestne občine Slovenj Gradec in bližnje ter širše okolice.

Šola je včlanjena v Zvezo slovenskih glasbenih šol in s tem povezana z Evropsko zvezo glasbenih šol.

Posebno dobro in redno sodelujemo z glasbenimi šolami na Koroškem: z Glasbeno šolo Ravne na KoroškemGlasbeno šolo Radlje ob Dravi in s slovensko glasbeno šolo na avstrijskem Koroškem. Prav tako sodelujemo s partnerskimi šolami v Sloveniji (LjutomerIlirska Bistrica), v zamejstvu (Glasbena matica iz Trsta) in tujini (ZUŠ iz Češkega Krumlova).

Lokalna in širša povezovanja in sodelovanje z vsemi temi glasbenimi zavodi prinašajo šoli nove ideje in potrebno svežino. Tak način druženja, posebej z uporabo skupnega in univerzalnega glasbenega jezika, omogoča učencem in učiteljem pridobivanje koristnih strokovnih izkušenj, ki razvijajo novo znanje, družabnost, življenjskost, strpnost, komunikacijo in še mnogo več.

S povezovanjem in sodelovanjem zagotavljamo učiteljem in učencem poznavanje evropske razsežnosti tovrstnega izobraževanja in ustvarjalnosti ter odkrivamo Evropo v novih opcijah.

Skoči do osrednje vsebine