ŠOLSKE PRISTOJBINE – PRISPEVEK STARŠEV

Prihajajoči dogodki

Koledar

Vrsta pristojbnineCena
Stroški šolske dokumentacije 36,00€
Letni prispevek staršev za materialne stroške (instrument, NGL) 360,00€ ( 9 x 40€)
Letni prispevek (PGV, GP, NGL )270,00€ ( 9 x 30€)
Letni prispevek plesna pripravnica, balet 360,00€ (9 x 40€)
Izposoja instrumenta (mesečno) 15,00€
Izredni izpit instrument + NGL120,00€
Izredni izpit instrument (NGL ima že opravljeno)108,00€

* PGV (predšolska glasbena vzgoja), GP (glasbena pripravnica), NGL (nauk o glasbi)

 

Popusti

V primeru, ko glasbeno šolo obiskujeta dva oziroma več otrok iz iste družine, se drugemu oz. vsakemu  naslednjemu otroku prizna 50% popust.

Izpis

Izpis med šolskim letom (1.9. – 24.6.) je možen samo v izjemnim primerih (bolezen, selitev) in mora biti podan v pisni obliki. Ko so poravnane vse obveznosti do šole, se izda izpisnica.

Izposoja instrumenta

Glasbena šola Slovenj Gradec pred predajo instrumenta zagotovi, da je le ta v brezhibnem stanju.  Učenec skrbi za instrument, kot bi bil njegov in je odgovoren za vsa popravila, ki so potrebna med izposojo. Prav tako mora biti instrument ob vrnitvi v brezhibnem stanju.

Skoči do osrednje vsebine