Učitelj KLJUNASTE FLAVTE, KLARINETA in SAKSOFONA: ISAK Matjaž

Učiteljica FLAVTE: LAVRINŠEK Sonja

Učitelj KLJUNASTE FLAVTE, KLARINETA in SAKSOFONA: REPNIK Mitja

 

Učni program pihal traja skupaj osem let in je sestavljen iz dveh stopenj. Nižje, ki traja šest let in višje, ki traja dodatni dve leti. V svojem pedagoškem delu poskušamo otrokom približati pihala kot instrument z neizmernimi izraznimi zmožnostmi. Z učenci redno nastopamo na številnih javnih nastopih v okviru Glasbene šole in drugih javnih prireditvah. Redno nastopamo s komornimi skupinami, predvsem tam kjer nimamo možnosti klavirske spremljave. Učitelji redno nastopamo skupaj z učenci. Učenci višjih razredov sodelujejo v šolskem pihalnem orkestru, nekateri pa še v Pihalnem orkestru Slovenj Gradec. Vsako leto se število učencev spreminja.

Profesorji se redno izobražujejo na seminarjih za klarinet in flavto, ki jih vodijo mednarodno uveljavljeni glasbeniki. Veliko učencev, ki zaključi šolanje na nižji stopnji, pa seveda nadgrajuje svoje znanje v pihalnem orkestru Slovenj Gradec in različnih glasbenih skupinah.

Skoči do osrednje vsebine