O šoli

Prihajajoči dogodki

Koledar

Na pobudo kulturnih delavcev in glasbenih zanesenjakov je bila Glasbena šola Slovenj Gradec ustanovljena s sklepom Okrajnega ljudskega odbora v mesecu juliju 1953. Sedež so ji namenili v stari in slabo ohranjeni rojstni hiši svetovno znanega skladatelja Hugo Wolfa, v kateri je bila za pouk prosta samo majhna dvorana. Skozi leta je glasbena šola doživljala vzpone in padce. Bile so kadrovske težave (ni bilo dovolj strokovno usposobljenih učiteljev), pomanjkanje glasbil, notnega materiala in sredstev, a število učencev je kljub temu iz leta v leto raslo.

V prvem letu glasbene šole se je v dveh dneh vpisalo 89 učencev. Do meseca januarja 1954 se je vpisalo skupno 163 učencev, a jih je do konca šolskega leta ostalo 109: klavir (46 učencev), violina (15), trobila (7), pihala (5), kontrabas (1), harmonika (24) ter solfeggio (11).  Učiteljev je bilo le 7.

Vsako leto je bilo več učencev, z veliko mero optimizma in vztrajnosti pa se je tudi delovanje šole izboljšajo (ustanovljeni so bili novi oddelki, pridobil se je ustrezen strokovni kader, obnovili so šolo – rojstno hišo Huga Wolfa ter nabavili nov inventar).

Začelo se je sodelovanje z drugimi glasbenimi šolami ( Ljutomer, Ilirska Bistricam Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi, Glasbeno matico Trst, ZUŠ Český Krumlov, glasbeno šolo iz Regensburga in glasbeno šolo iz avstrijske Koroške).

V letu 2012 je bil Slovenj Gradec partnersko mesto Evropske prestolnice kulture 2012, kjer je glasbena šola sodelovala z dvema projektoma, Glasba brez meja (sodelovali so harmonikarski orkester Glasbene šole Slovenj Gradec, Kvartet klarinetov CLARITET ter Glasbena šola Murska Sobota z baletno predstavo Te vidim) ter Slovenska in češka orkestralna glasba ( sodelovala sta združena pihalna in godalna orkestra glasbenih šol Slovenj Gradec in Češki Krumlov; s koncerti so se predstavili v Češkem Krumlovu, Slovenj Gradcu, Mariboru ter Velenju).

Prostori v rojstni hiši Huga Wolfa so bili premajhni, zato smo dobili prenovljene prostore še na štirih drugih lokacijah. Za nemoteno ter uspešno delo je pomembno imeti primerne kadrovske, prostorske ter materialne pogoje, zato smo po dolge času leta 2015 dobili novo glasbeno šolo, ki nam omogoča razširitev glasbeno pedagoške ponudbe.

Dosedanji ravnatelji:

  • Miroslav JARC (1953 – 1961)
  • Jurij BOCAK (1961 – 1980)
  • Viktor POPLAZ (1979 – 1981)
  • Julijan BURDZI (1981- 1984)
  • Jože LESKOVAR (1984 – 1993)
  • Branko ČEPIN (1993 – 2012)
  • Aleksandar ĐUKANOVIĆ (2012 – 2021 )
Skoči do osrednje vsebine