Učitelji: MORI Vanja, POPIČ Suzana in ŠRIMPF Miha

 

Nauk o glasbi (NGL) se izvaja enkrat tedensko; učna ura traja 45 oziroma 60 minut. Obvezen za vse učence in se izvaja po šestletnem programu. Razred se formira, če je 12 učencev (+/- 5 uč.). Izredno nadarjene učence bomo  poklicno usmerjali v študij na glasbene gimnazije. Po končanem programu nauka o glasbi lahko učenci obiskujejo predmet solfeggia.

Nauk o glasbi s kompleksnimi dejavnostmi spodbuja razvoj glasbena posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Učence uvaja v razumevanje glasbenega zapisa v reproduktivni in produktivni smeri. Načrtovan je v skladu z otrokovimi kronološkimi in glasbeno-razvojnimi zakonitostmi. Pouk je skupinski, zato vključuje vse elemente socializacije, z glasbenega vidika pa terja prilagajanje lastne muzikalnosti po skupinskemu delu.

Skoči do osrednje vsebine