PLESNA PRIPRAVNICA

Učitelj: CONSTANTIN MARIN Gabriel   Pomen plesne pripravnice je v: odkrivanju in razvijanju plesne nadarjenosti; sooblikovanju osebnosti; načrtnem izboljševanju plesne izobraženosti; omogočanju osebnega razvoja v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja. Pouk poteka 2x tedensko po 45 minut.

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA

Učiteljica: ŠMON Vlasta   V predšolski glasbeni vzgoji na primeren način oziroma v skladu z metodiko, ki je predvidena za to stopnjo, seznanjamo učence z osnovnimi elementi glasbene umetnosti. Pri tem razvijamo enostavne interpretativne pa tudi perceptivne sposobnosti. Pouk poteka 1x tedensko po 45 minut.

SOLFEGGIO

Učiteljica: MORI Vanja   Solfeggio z glasbenoteoretičnimi znanji s kompleksnimi glasbenimi dejavnostmi spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Učence uvaja v razumevanje glasbenega zapisa v reproduktivni in produktivni smeri. Načrtovan je skladno z učenčevimi kronološkimi in glasbeno razvojnimi zakonitostmi v starosti od trinajst do petnajst let. Pouk je skupinski, zato vključuje vse […]

NAUK O GLASBI

Učitelji: MORI Vanja, POPIČ Suzana in ŠRIMPF Miha   Nauk o glasbi (NGL) se izvaja enkrat tedensko; učna ura traja 45 oziroma 60 minut. Obvezen za vse učence in se izvaja po šestletnem programu. Razred se formira, če je 12 učencev (+/- 5 uč.). Izredno nadarjene učence bomo  poklicno usmerjali v študij na glasbene gimnazije. […]

GLASBENA PRIPRAVNICA

Učiteljica: MORI Vanja   Glasbena pripravnica šestletnemu otroku omogoča intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do glasbene vzgoje. Učence seznanjamo z osnovami glasbene pismenosti ter jih usmerjamo v posameznikom najprimernejše instrumente.  Učenci se po zaključku programa vključijo v program glasbe na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa. Pouk poteka 1x tedensko po 60 minut.

BALET

Učitelj: CONSTANTIN MARIN Gabriel (aktivni baletnik v SNG Maribor)   Program se je uvedel oktobra 2013. Pouk poteka 2x tedensko po 45 minut. Pomen programa je v: prebujanju interesa ter ljubezni do baleta; obvladovanju telesa; spoznavanju in utrjevanju tehnike; obvladovanju prostora; oblikovanju izrazne moči; ustvarjanju, prepoznavanju plesnih in glasbenih sestavin; spoznavanju plesnega izrazoslovja.

Skoči do osrednje vsebine