Vpis

V osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju so naslednji vzgojno-izobraževalni programi: predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, plesna pripravnica,glasba, ples. Glasbena šola vpisuje otroke oziroma učence na podlagi razpisa za vpis, ki ga objavi od 3. do 15. maja za naslednje šolsko leto. Število vpisnih mest glasbena šola uskladi s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi, pri čemer daje […]

ZAPOSLENI

RAVNATELJ: ŠVAB Andrej PROFESORJI: CONSTANTIN MARIN Gabriel – balet ČAS Ana – violončelo DIMITRIJEVIĆ Jerica – violina DIMITRIJEVIĆ Miloš – kitara ĐUKANOVIĆ – KABIL Amra – klavir FRIDRIH Veronika – klavir PUŠNIK Jan – klavir GROŠELJ BRICMAN Nina –  violina ISAK Matjaž – klarinet, saksofon KASTRATOVIK Maja – klavir KAŠNIK Branka – harmonika ROŽEJ Monika – […]

ŠOLSKE PRISTOJBINE – PRISPEVEK STARŠEV

* PGV (predšolska glasbena vzgoja), GP (glasbena pripravnica), NGL (nauk o glasbi)   Popusti V primeru, ko glasbeno šolo obiskujeta dva oziroma več otrok iz iste družine, se drugemu oz. vsakemu  naslednjemu otroku prizna 50% popust. Izpis Izpis med šolskim letom (1.9. – 24.6.) je možen samo v izjemnim primerih (bolezen, selitev) in mora biti podan […]

POVEZOVANJE IN SODELOVANJE Z OKOLJEM

Glasbena šola Slovenj Gradec je najtesneje povezana z javnimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi v kraju in bližnji okolici. V naših letnih delovnih načrtih oblikujemo in skozi šolsko leto realiziramo številne oblike sodelovanja z Vzgojno varstvenim zavodom, osnovnimi šolami, srednjimi šolami in drugimi javnimi zavodi, Kulturnim domom, JSKD (javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti) oziroma ZKD (zveza kulturnih društev) in drugimi društvi. Z […]

O šoli

Na pobudo kulturnih delavcev in glasbenih zanesenjakov je bila Glasbena šola Slovenj Gradec ustanovljena s sklepom Okrajnega ljudskega odbora v mesecu juliju 1953. Sedež so ji namenili v stari in slabo ohranjeni rojstni hiši svetovno znanega skladatelja Hugo Wolfa, v kateri je bila za pouk prosta samo majhna dvorana. Skozi leta je glasbena šola doživljala […]

Skoči do osrednje vsebine