SVET STARŠEV

ORGANIGRAM

http://glasbena-sg.splet.arnes.si/files/2014/06/organigramgssg.png

ZAPOSLENI

RAVNATELJ: ŠVAB Andrej

PROFESORJI:

  1. CONSTANTIN MARIN Gabriel – balet
  2. ČAS Ana – violončelo
  3. DIMITRIJEVIĆ Jerica – violina
  4. DIMITRIJEVIĆ Miloš – kitara
  5. ĐUKANOVIĆ – KABIL Amra – klavir
  6. FRIDRIH Veronika – klavir
  7. PUŠNIK Jan – klavir
  8. GROŠELJ BRICMAN Nina –  violina
  9. ISAK Matjaž – klarinet, saksofon
  10. KASTRATOVIK Maja – klavir
  11. KAŠNIK Branka – harmonika
  12. ROŽEJ Monika – citre
  13. KOŽUH LEŠNIK Anja – harfa
  14. KRČ Urban – tolkala
  15. RENER Pia – petje, nadstandard – petje
  16. KSENEMAN Tina – citre
  17. LAPAJNE Jani – kontrabas
  18. LAVRINŠEK Sonja – flavta
  19. MORI Vanja – nauk o glasbi, glasbena pripravnica
  20. POPIČ Suzana – harmonika, diatonična harmonika, nauk o glasbi
  21. REPNIK Mitja – kljunasta flavta
  22. TURINEK Blaž – trobila
  23. ŠRIMPF Miha – pozavna, nauk o glasbi
  24. JUHART Martin – diatonična harmonika
  25. VERČNIK Mojca – kitara, nadstandard kitara

VODJE AKTIVOV:

  1. PUŠNIK Jan – klavir | (jan.pusnik@glasbena-sg.si)
  2. GROŠELJ BRICMAN Nina –  godala | (nina.groselj.bricman@glasbena-sg.si)
  3. JUHART Martin – kl.-diat.harmonika | (martin.juhart@glasbena-sg.si)
  4. VERČNIK Mojca – instrumenti s strunami | (mojca.vercnik@glasbena-sg.si)
  5. TURINEK Blaž – trobila, tolkala | (blaz.turinek@glasbena-sg.si)
  6. REPNIK Mitja – pihala | (mitja.repnik@glasbena-sg.si)
  7. MORI Vanja – nauk o glasbi, glasbena pripravnica | (vanja.mori@glasbena-sg.si)

 

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNI DELAVCI:

  1. ŠVAB Andrej –  ravnatelj, harmonikarski orkester, klavirska harmonika
  2. GROBELNIK Klavdija – čistilka, računovodkinja
  3. JAMNIK Suzana – čistilka
  4. GABRIJELČIČ Andraž- hišnik
  5. POGORELC Andreja – tajnica VIZ / knjižničarka
  6. ZUPANČIČ Tamara – računovodja s.p.

RAVNATELJ

v.d. ravnatelja ŠVAB Andrej

 

USTANOVITELJI

Ustanoviteljici Glasbene šole Slovenj Gradec sta:

Občina Slovenj GradecMestna občina Slovenj Gradec in

 

Občina_Mislinja_grb Občina Mislinja.

 

Glasbena šola Slovenj Gradec je samostojni javni glasbeni vzgojno-izobraževalni zavod, ki je bil ustanovljen z odločbo OLO v mesecu juliju, leta 1953. Sedež šole je bil do leta 2015 v rojstni hiši skladatelja Huga Wolfa. V letu 2015 pa je šola dobila nove prostore na Cankarjevi ulici 5.

Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec, ki je bil sprejet 2. marca 1998, pa sta prevzeli ustanoviteljske pravice občini v upravni enoti: Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja. Glasbena šola Slovenj Gradec deluje na podlagi določil Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI),Zakona o glasbenih šolah, Odloka o ustanovitvi in drugih zakonskih podlag.

SVET STARŠEV

2019-2023

 TKALEC Manuela – predsednica

  1. HLASTAN Benjamin
  2. NAGLIČ Janez – namestnik predsednice
  3. NAVODNIK Tomo
  4. RIBNIKAR Erna
  5. RUTNIK Irena
  6. TUŠNIK Anica

SVET ŠOLE

Predstavniki učiteljskega zbora:

KAŠNIK Branka – predsednik

  1. POPIČ Suzana
  2. ISAK Matjaž
  3. LAVRINŠEK BECI Sonja
  4. POGORELC Andreja

Predstavniki staršev:

  1. NAGLIČ Janez
  2. TKALEC Manuela
  3. TUŠNIK Anica

Predstavniki občin – ustanoviteljic:

  1. KOTNIK Tomaž
  2. ROGINA Almira
  3. ROŠER Barbara
Skoči do osrednje vsebine