IZVAJANJE POUKA

Prihajajoči dogodki

Koledar

V glasbenih šolah se bo skladno z odlokom individualni pouk za učence v celoti izvajal v prostorih šole, medtem ko bo pouk predmetov, ki se izvajajo skupinsko, še naprej potekal v obliki izobraževanja na daljavo. Pouk skupinskih predmetov: predšolske glasbene vzgoje, glasbene in plesne pripravnice, baleta, nauka o glasbi, solfeggia, orkestrov, pevskega zbora in komorne igre še naprej poteka na daljavo. Prav tako se nastopi učencev v prostorih šole ne izvajajo.

Po učence bo pred šolo prišel učitelj, skupaj gredo do učilnice, še prej je obvezno umivanje/razkuževanje rok. Potrebno je poskrbeti za pravilno higien rok in kašlja, ter v največji možni meri upoštevati priporočeno medsebojno razdaljo. Vsi zaposleni in učenci v objektu šole nosijo maske, če je to le mogoče tudi pri pouku (odvisno od instrumenta). Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov zmanjšamo možnost za prenos povzročiteljev okužbe. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov smo odgovorni vsi.

odsotnosti učencev pri pouku zaradi zdravstvenih omejitev odloča pediater. Za učence individualnega pouka, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka (potrdilo pediatra) v prostorih šole se pouk še vedno izvaja na daljavo.

Skoči do osrednje vsebine